Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6639
Title: Кореферентні одиниці в художньому та публіцистичному мовленні
Authors: Осіпчук, Галина Валентинівна
Keywords: Кореферентність
Кореферентні одиниці
Публіцистика
Художнє мовлення
Текстотвірний чинник
Issue Date: 28-Dec-2016
Citation: Осіпчук Г. В. Кореферентні одиниці в художньому та публіцистичному мовленні: моногр. / Г. В. Осіпчук. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016. – 236 с.
Series/Report no.: УДК 81.1161.2’42+81.161.2’38 ББК 81.411.1-3+81.411.1-7;
Abstract: Монографія присвячена комплексному аналізу кореферентних співвіднесень номінативних одиниць текстів художнього та публіцистичного стилів. Наукова праця виконана в руслі нового напряму досліджень, зорієнтованого на синтез різних концепцій світової і вітчизняної лінгвістики. Це дає змогу наблизитись до розуміння складної, багатоаспектної й цілісної природи мовлення. У монографії здійснено розгорнутий комплексний опис кореферентів як текстотвірних чинників у творах Валерія Шевчука, Марії Матіос, Ліни Костенко. Здійснено компаративний аналіз кореферентних одиниць у прозових та віршованих перекладах творів Ернеста Гемінґвейя, Адама Міцкевича, Юліана Тувіма, Едгара Аллана По. Наукова праця буде корисною для дослідників, викладачів вищої школи, а також для студентів і магістрантів, яким вона дасть повніше уявлення про новітні тенденції розвитку філологічної науки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6639
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monografia.pdf302,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.