Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6654
Title: Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст.
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Keywords: пам’ятки писемності
українська мова ХVI–ХVІІІ ст.
фразеологізм
семантична структура
дієслівний компонент
стилістичний потенціал
стиль
книжна фразеологія
соматизм
атрибутивний компонент
Issue Date: 2016
Publisher: Вид-во ХНПУ
Citation: Денисюк В. В. Репрезентація парадигми обману у фразеології української мови ХVІ–ХVІІІ ст. / В. В. Денисюк // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць. Вип. 41. – Харків : Вид-во ХНПУ, 2016. – С. 110–116.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.2-112;
Abstract: Пам’ятки писемності переконливо свідчать про те, що українська мова ХVІ– ХVІІІ ст. мала значний запас фразеології для репрезентації різних аспектів обману. Українські книжники послуговувалися такими фразеологічними одиницями не тільки для номінації обману, а й для відображення його соціальної оцінки. Семантичним центром більшості аналізованих фразеологізмів є лексеми на позначення органів людини. За походженням аналізовані фразеологізми є питомими одиницями, поодинокими випадками представлено запозичену книжну фразеологію або заміну атрибутивного чи дієслівного компонента.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6654
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reprezentatsia_obmanu.pdf215,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.