Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6721
Title: Розвиток теорії фізичного виховання
Authors: Карасєвич, Сергій Анатолійович
Keywords: фізичне виховання,
фізична культура,
Я. А. Коменський,
П. Лесгафт,
базовий компонент,
рухова активність.
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Домбровська Я.М.
Citation: Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисциплін і туризму : зб.наук.праць за матеріалами І Міжнародної наук-практ. інтернет-конф. 29 лют., 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.]. - Переяслав-Хмельницький. ФОП Домбровська Я.М., 2016. - 318 с.
Abstract: У статті висвітлено історію розвитку та становлення теорії фізичного виховання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6721
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvytok_teorii_fizychnoho_vykhovannia.PDF310,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.