Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/673
Title: Економічні механізми інвестування підприємств аграрної сфери
Authors: Лопатюк, Руслана Іванівна
Keywords: механізми
інвестиційна діяльність
ефективність
економічна стійкість
потенціал
інституційне забезпечення
моделювання
удосконалення
Issue Date: 2013
Series/Report no.: УДК;631.164.23:330.142.211
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон, 2013. Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних засад формування механізмів інвестування підприємств аграрної сфери. Визначено взаємозв’язок інвестиційної діяльності та економічної стійкості, обґрунтовано особливості формування, та функціонування механізмів інвестиційної діяльності підприємств, методичні засади оцінки рівня економічної стійкості та інвестиційного забезпечення. Досліджено сучасний рівень та економічну ефективність інвестування підприємств аграрної сфери Вінницької області. Здійснено комплексну економічну оцінку основних результативних показників діяльності з урахуванням інвестиційного потенціалу та економічної стійкості, виявлено проблеми залучення інвестицій. Це дозволило розробити пропозиції щодо удосконалення напрямів, механізмів та моделей інвестиційного забезпечення аграрних підприємств, обґрунтовати внутрішні та зовнішні джерела активізації інвестиційної діяльності, механізми інституційної підтримки інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/673
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Economic mechanisms of enterprises investment in the agricultural sector.pdf552,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.