Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/674
Title: МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ В 9-МУ КЛАСІ
Authors: Шулдик, Володимир Іванович
Шулдик, Г.О.
Бакановська, Я.О.
Keywords: Екологічні знання
Issue Date: 2010
Publisher: Шулдик В.І. Методика формування екологічних знань при вивчені біології в 9-му класі / В.І. Шулдик // Збірник наукових праць Всеукраїнської студентської наукової конференції «Наукові школи у природничо-математичній галузі», (18-19 травня 2010). – Умань. С.104-106
Abstract: Початок ХХІ століття позначився історичними, соціально-політичними подіями у суспільному житті українського народу. Розбудова суверенної держави вимагає науково обгрунтованих підходів до формування системи освіти. Існуюча в Україні система освіти не задовольняє потреби, що постають перед нею в період докорінних змін соціально-економічних та політичних відносин у суспільстві, в умовах культурного та духовного відродження українського народу. Її докорінне реформування визначене Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) [4]. Одним із найбільш серйозних недоліків загальноосвітньої школи була дуже слабка зорієнтованість на гуманізацію шкільного навчання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/674
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schuldic_2010.pdf.pdf104,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.