Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6795
Title: Влияние трения между берегами межфазной трещины на угол ее начального поворота при сдвиге
Authors: Камінський, Анатолій Олексійович
Дудик, Михайло Володимирович
Кіпніс, Леонід Абрамович
Keywords: міжфазна тріщина
зона передруйнування
поворот тріщини
Issue Date: 2013
Citation: Каминский А.А., Дудик М.В., Кипнис Л.А. Влияние трения между берегами межфазной тре-щины на угол ее начального поворота при сдвиге // Доповіді НАН України. – 2013. – №5. – С.60-65.
Series/Report no.: УДК 539.375;
Abstract: В умовах плоскої деформацiї методом Вiнера–Хопфа дослiджено початковий поворот тонкої зони передруйнування в кiнцi мiжфазної трiщини в кусково-однорiдному iзотропному пружному тiлi, береги якої контактують з тертям. Зона передруйнування моделювалася лiнiєю розриву нормального перемiщення, що виходить з кiнця трiщини пiд кутом до межi роздiлу середовищ. Кут нахилу зони передруйнування до межi роздiлу визначався з умови максимуму накопиченої в зонi потенцiальної енергiї. Дослiджено залежностi довжини зони i кута її нахилу вiд пружних параметрiв тiла i коефiцiєнта тертя.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6795
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013.DNANU_N5.pdf138,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.