Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6816
Title: Українознавчий вимір педагогіки В.О. Сухомлинського
Authors: Санівський, Олександр Михайлович
Keywords: Василь Олександрович Сухомлинський, педагогіка В. Сухомлинського, українознавчий вимір педагогіки В. Сухомлинського, національний образ світу, етноментальність, ідея універсалізму, образ учителя-українознавця, філософські категорії українознавства, концентри українознавства.
Issue Date: 2017
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Санівський О. М. Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Санівський Олександ Михайлович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2017. - 20 с.
Series/Report no.: УДК 37(477)(092)(043.3);
Abstract: На основі опублікованих та архівних джерел уточнено періодизацію педагогічної діяльності В. Сухомлинського в українознавчому вимірі, з’ясовано провідні чинники формування особистості відомого педагога; розкрито сутність ключового поняття дослідження «українознавчий вимір педагогіки В. Сухомлинського»; окреслено предметне поле та стрижневий зміст педагогіки В. Сухомлинського як етноформувального чинника; визначено механізми творення українського образу вчителя-українознавця на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського; розкрито роль педагогіки В. Сухомлинського у контексті запитів освіти ХХІ століття. Педагогічну спадщину вченого розглянуто у контексті концентрів українознавства: «Україна – етнос», «Україна – природа», «Україна – мова», «Україна – нація, держава», «Україна – культура», «Україна – ментальність, доля».
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6816
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Санівський 1111 Титул.pdf570,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.