Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6826
Title: Підготовка майбутнього вчителя до використання графічних схем складених задач для розвитку мислення учнів на уроках математики в початковій школі
Authors: Шевчук, Ірина Василівна
Keywords: розвиток аналітичного та синтетичного міркувань учнів
активізація розумової діяльності школярів
проста задача
складена задача
граф-схеми до задач
етапи роботи над складеною задачею
відомі числові данні задачі
шукані величини задачі
раціональний спосіб розв'язку задачі
Issue Date: 2016
Citation: Шевчук І. В. Підготовка майбутнього вчителя до використання графічних схем складених задач для розвитку мислення учнів на уроках математики в початковій школі / І. В. Шевчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – Випуск 2(4). – 2016. – С. 122–127.
Abstract: У статті висвітлена актуальність проблеми підготовки майбутнього вчителя до використання графічних схем складених задач для розвитку мислення учнів на уроках математики в початковій школі, а саме при розв'язку таких задач різними способами, складанням графічних схем та схем аналітичного, синтетичного міркувань, складанням задач до запропонованих граф-схем тощо. При роботи над складеними задачами доцільно використовувати різноманітні методи та засоби навчання, які допомагають учню зрозуміти зміст задачі та шляхи її розв'язання. Мета статті полягає у визначенні ефективних методів навчання математиці, які б активізували думку дитини, а також допомогли вчителям і студентам факультету підготовки вчителів початкової школи оволодіти різноманітними підходами до більш глибокого розуміння математичного матеріалу, розкрили нешаблонні підходи до вирішення складених задач. Головним напрямком написання статті є розробка ряду практичних завдань при роботи з складеною задачею, а саме використання графічних схем, які допомагають учню встановити зв'язки між даними і шуканими величинами і знайти раціональний шлях розв'язку задачі на уроках математики в початковій школі.
Description: Науковий вісник Мукачівського державного університету Випуск 2 2016 рік
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6826
ISSN: 2413-3329
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_Шевчук_(1).PDF434,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.