Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6828
Title: Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи на уроках математики при роботі над складеними задачами
Authors: Шевчук, Ірина Василівна
Keywords: розвиток творчого мислення
активізація розумової діяльності учнів
проста задача
складена задача
аналітичне міркування
синтетичне міркування
граф-схеми до задачі
етапи роботи над складеною задачею
зіставлення і протиставлення
раціональний спосіб розв'язку задачі
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Умань:ФОП Жовтий О.О.
Citation: Шевчук І. В. Підготовка майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи на уроках математики при роботі над складеними задачами» / І. В. Шевчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 55. – C. 45–54.
Series/Report no.: УДК 371.134:51 (07);
Abstract: У статті висвітлена актуальність проблеми підготовки майбутніх учителів до розвитку творчого мислення учнів початкової школи при роботі над складеними типовими задачами, а саме при розв'язку складених задач різними способами, складанням графічних схем та схем аналітичного, синтетичного міркувань, складання обернених задач до запропонованої задачі тощо. При роботи над складеними задачами доцільно використовувати різноманітні методи та засоби навчання, які допомагають учню опановувати важливу змістову лінію початкового курсу математики. Мета статті полягає у визначенні ефективних методів навчання математиці, які б активізували думку дитини, а також допомогли вчителям і студентам факультету підготовки вчителів початкової школи оволодіти методичними підходами до більш глибокого вивчення навчального матеріалу з математики, розкрили нестандартні можливості його змісту. Головним спрямуванням статті є розробка практичних завдань, які стануть основою для розвитку творчого мислення учнів початкової школи при роботі над складеними задачами на уроках математики.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6828
ISSN: 2307-4922
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Шевчук_Складені_задачі_2016_(1).PDF423,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.