Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/683
Title: ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
Authors: Шулдик, Володимир Іванович
Keywords: Методика
практика
Issue Date: 2010
Publisher: Шулдик В.І. Практикум з методики біології (за кредитно-модульною системою навчання): Навч.- метод. посібник (вид. з-є, змін. та доповн.) – Умань: ПП Жовтий, 2010. – 186 с.
Abstract: В посібнику розкрито теоретичні й практичні основи навчання біології в загальноосвітній школі; описано традиційні й перспективні форми, методи та засоби навчання. На конкретних прикладах показано методичні прийоми формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів. Книга призначена для студентів денної та заочної форм навчання, вчителів і викладачів природничих факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/683
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schuldic_2010.pdf.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.