Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6872
Title: Загальне мовознавство
Authors: Гонца, Ірина Семенівна
Keywords: загальне мовознавство
новітні напрямки дослідження мови
актуальні проблеми лінгвістики
когнітивна лінгвістика
Issue Date: 10-Apr-2017
Citation: Загальне мовознавство : навчально-методичний посібник для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) / уклад. І. С. Гонца. – Умань : “Візаві”, 2017. – 102 с.
Series/Report no.: УДК 81.1(075.8) ББК 81.0-924 Г 65;
Abstract: Навчально-методичний посібник укладено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра філології, а також вимог кредитно-модульної організації навчального процесу. Він містить відомості про структуру курсу “Загального мовознавства”, тези лекцій, теми та питання для обговорення на практичних заняттях, завдання для самостійної, індивідуальної й модульної контрольної робіт, відомості про методи й засоби діагностики успішності навчання, список джерел. Усе це сприятиме оптимізації навчальної діяльності студентів, допоможе виробити й удосконалити навички та вміння, необхідні для лінгвістичної підготовки. Для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6872
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnyk. Sagalne mowosnawctwo.PDF1,14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.