Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6891
Title: ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В АСПЕКТІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Other Titles: STUDY OF UKRAINIAN LANGUAGE IN ASPECT PERSONALITY ORIENTED TEACHEING TECHNOLOGIES
Authors: Кучеренко, Ірина Анатоліївна
Keywords: особистісно орієнтоване навчання
корекція навчання особистісно орієнтовані ситуації
контроль
рефлексія
реалізація
цілевизначення
мотивація
технологічна модель особистісно орієнтованого уроку української мови
особистісно орієнтована технологія
Issue Date: 13-Apr-2017
Citation: Кучеренко І.А. Вивчення української мови в аспекті особистісно зорієнтованої технології навчання / І.А.Кучеренко //Наука й освіта.  Освіта.  2017. – С. 53-57.
Series/Report no.: ;УДК 821.161.2(07)
Abstract: Сучасна мовна освіта в Україні спрямована на формування мовної особистості передбачає пошук продуктивних освітніх технологій, розроблення ефективних шляхів організації навчального процесу. Особистісно орієнтована технологія навчання української мови є однією з перспективних технологій, що забезпечує оптимальні й ефективні умови для гармонійного розвитку комунікативної компетентності кожного учня. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні особливостей особистісно орієнтованого навчання української мови, характеристиці шляхів впровадження особистісно орієнтованої технології навчання, розробленні технологічної моделі особистісно орієнтованого уроку української мови у практику загальноосвітньої школи. В якості методів дослідження було використано теоретичні методи (вивчення, аналіз і синтез досягнень педагогічної, методичної літератури з метою визначення концептуальних положень дослідження; вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів); емпіричні методи (педагогічне спостереження, аналіз уроків, бесіда). У результаті проведення наукової розвідки було уточнено концепцію й особливості особистісно орієнтованої технології навчання української мови, визначено шляхи імплементації означеної технології у практику мовного навчання. Особистісно орієнтована технологія навчання української мови розглядається як суб’єктно орієнтована, методично спроектована й реалізована вчителем організація й управління процесом активного учіння, спрямованого на вирішення і розв’язання спеціально визначених навчальних цілей (пізнавальних, дослідницьких, експериментальних, перетворювальних, проектних), різної складності та проблематики. У статті представлено розроблену технологічну модель особистісно орієнтованого уроку української мови, що включає основні структурні етапи навчального заняття (мотивація, цілевизначення, реалізація, рефлексія, контроль, корекція навчання), проаналізовано їх процесуальні та змістові особливості. Технологія здійснення цих етапів уроку має відбуватися з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх суб’єктного досвіду. Підкреслено, що циклічність проектування і процесуальної реалізації структурних цих етапів уроку є суттєвими і пріоритетними виявами технології особистісно орієнтованого навчання української мови у школі. Увагу акцентовано на педагогічних особистісно орієнтованих ситуаціях (ситуації зацікавленості, ситуації вибору, проблемно-пошукової ситуації, рольової ситуації), використання яких забезпечує досягнення цілей особистісно орієнтованого уроку української мови. Визначено головні аспекти структури особистісно орієнтованих ситуацій, основні їх характеристики та види. Доведено, що розроблена особистісно орієнтована технологія уроку української мови сприятиме розвитку мовної особистості кожного учня, виробленню власної комунікативної компетентності як здатності індивіда успішно розв’язувати практичні проблеми, ефективно діяти у різних життєвих ситуаціях спілкування.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6891
Appears in Collections:Факультет філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.