Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6910
Title: ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС НАВЧАННЯ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИКИ
Authors: Годованюк, Тетяна Леонідівна
Keywords: дистанційне навчання
дистанційний курс
платформа Moodle
інформаціцйно-освітнє середовище
електронний навчально-методичний комплекс
студенти
майбутні вчителі математики
методика навчання математики
Issue Date: 2016
Publisher: К.: НПУ імені М.П. Драгоманова
Citation: 7. Годованюк Т.Л. Дистанційний курс навчання методики математики / Т. Л. Годованюк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 3. Фізика і математика у вищій і середній школі : Зб. наук. праць – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 17 – с. 54 – 60.
Series/Report no.: УДК;51(07)+378.147
Abstract: У статті розкрито актуальністьвикористання дистанційної освіти у вищих навчальних закладах. З’ясовано зміст понять «дистанційна освіта», «дистанційна форма навчання», «дистанційне навчання», «технології дистанційного навчання», «платформа дистанційного навчання». Висвітленоособливості методичної підготовки майбутніх учителів математики з використанням дистанційного курсу на платформі Moodle. Розглянуто загальну структуру електронного навчально-методичного комплексу дисципліни «Методика навчання математики». Описано структуру дистанційного курсу «Методика навчання математики» в інформаційно-освітньому середовищі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Показано поєднання денної та дистанційної форм навчання майбутнього вчителя математики, що сприяє активізації самостійної роботи актуалізації опорних знань студентів, підготовки до поточного та підсумкового контролю тощо.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6910
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodovanuik_4.pdf226,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.