Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/6911
Title: ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Authors: Годованюк, Тетяна Леонідівна
Keywords: мовленнєва культура
мова
мовлення
майбутні вчителі математики
система методичної підготовки
Issue Date: 2016
Publisher: Суми: СумДПУ
Citation: 6. Годованюк Т.Л. Формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики у системі методичної підготовки / Т. Л. Годованюк // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми: СумДПУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 209 – 218.
Abstract: Метою статті є висвітлення актуальності формування мовленнєвої культури в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики у педагогічному університеті. Результати дослідження отримані на основі аналізу літератури з проблеми дослідження, педагогічного спостереження за процесом навчання студентів, систематизації та узагальнення педагогічного досвіду підтверджують, що методична підготовка студентів до професійної діяльності має включати, зокрема, навчання студентів правильній вимові, написанню та вживанню математичних термінів, словосполучень, числівників тощо. Практичне значення дослідження полягає у розробленні методичних вказівок щодо формування мовленнєвої культури студента та їх практичного використання у навчальному процесі. Також зазначається, що проблема удосконалення мовленнєвої культури саме майбутніх учителів математики на даний етап висвітлена недостатньо.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/6911
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodovaniuk_2.pdf276,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.