Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6989
Title: Функції топонімів у художніх текстах української писемності ХVІІ століття
Authors: Зелінська, Оксана Юріївна
Keywords: українська мова ХVІІ ст.
писемні пам’ятки
топоніми
ойконіми
стилістичні функції онімів
проповідь
передмова
присвята
інтерпретація
писемна традиція
Issue Date: 2017
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Зелінська О. Функції топонімів у художніх текстах української писемності ХVІІ століття / Оксана Зелінська // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1 (9). – С. 41–52.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.21;
Abstract: У статті проаналізовано стилістичні функції топонімів у писемних текстах української мови ХVІІ століття, які не належать до пам’яток офіційно-ділового стилю. Матеріалом дослідження стали проповідницькі твори та тексти передмов і присвят, які презентують художній стиль української писемної мови названого періоду. Основною функцією топонімів є локалізаційно-просторова, зумовлена необхідністю позначення місця, де відбувалася та чи та подія. Значна кількість топонімів, засвідчених у досліджуваних текстах – це ойконіми, згадані у Святому Письмі – Содом, Вавилон, Сіон тощо. Українські письменники продовжували традицію символічної інтерпретації біблійних географічних назв. В аналізованих пам’ятках широко представлено українські топоніми. У текстах присвят українські ойконіми були засобом панегіричного прославляння особи. Широке представлення українського топонімікону в текстах проповідей та панегіричних присвятах-передмовах відображає прагнення тогочасних культурних діячів утвердити ідею про самобутність українського православ’я як самостійної гілки християнства. Українські топоніми стають лексичними виразниками важливих історичних подій та патріотичних почуттів автора, а оніми Дніпро і Київ – найвиразнішими культурними концептами.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/6989
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelins'ka_Funktsiyi_toponimiv_u_khudozhnikh_tekstakh.pdf367,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.