Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7018
Title: Роль засобів композиції прострових мистецтв у формуванні творчої особистості майбутнього художника-педагога
Other Titles: Роль средств композиции пространственных искусств в формировании творческой личности будущего художника-педагога
The role of means of composition of spatial arts in the formation of a creative personality of the future artist-teacher
Authors: Пічкур, Микола Олександрович
Семенова, Олена Віталіївна
Keywords: засоби композиції
просторові мистецтва
творча особистість
Issue Date: 2017
Series/Report no.: 378.147:7;
Abstract: У статті обґрунтовано нову класифікацію засобів композиції просторових мистецтв, що охоплює формально-естетичну й образно-семантичну групи, у першій з яких закономірними засобами визначено супідрядність, масштабність, пропорційність і ритмічність; у другій – абстрактність, асоціативність, символізм і типовість. У кожній із них виокремлено низку вибіркових засобів. Окрему групу складають специфічні засоби. Аргументовано положення про провідне значення засобів композиції у творчому розвитку особистості майбутнього художника-педагога.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7018
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pitchkur_Semenova staty.pdf630,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.