Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/706
Title: ПРАКТИКУМ З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ
Authors: Шулдик, Володимир Іванович
Keywords: Розглянуто
методика біології
форми
методи
Issue Date: 2011
Publisher: Шулдик В.І Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-трансферною системою навчання): Навч.- метод. посібник (вид. 2-є, змін. й доповн.) – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 190 с.
Abstract: В посібнику розкрито теоретичні й практичні основи навчання біології в загальноосвітній школі; описано традиційні й перспективні форми, методи, засоби і технології навчання. На конкретних прикладах показано методичні прийоми формування професійних умінь та навичок майбутніх учителів. Книга призначена для студентів денної та заочної форм навчання, вчителів і викладачів природничих факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/706
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
schuldik_2011.pdf.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.