Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/7226
Title: Історіографічний огляд розвитку та становлення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948 – 2016 рр.)
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: історіографічний огляд
ретроспективний аналіз
професійна підготовка
іноземна мова
Issue Date: 2017
Abstract: У статті здійснено історіографічний огляд розвитку та становлення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України (1948 – 2016 рр.). Ретроспективний аналіз літератури, в якій здійснюється історіографічний огляд проблеми дав змогу виокремити чотири періоди: І – (кінець 40-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) – праці періоду загальнопедагогічних ознак підготовки вчителя іноземних мов; IІ – (початок 70-х рр. – 80-ті рр. ХХ ст.) – праці періоду подальшого розвитку системи професійної підготовки вчителя іноземних мов в контексті радянської освітньої парадигми; ІІІ – (90-ті рр. ХХ ст. – 2004 р.) – праці доби глобалізаційного процесу з нових національно-демократичних позицій; ІV– (2005-2016 рр.) – праці, присвячені професійній підготовці вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України на засадах євроінтеграції. З‘ясовано, що вивчення цієї проблеми досі носило фрагментарний, уривчастий, розосереджений за хронологією характер. Комплексного, цілісного, системного дослідження цього питання ще не здійснювалося.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7226
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoriografia_prof_pidgotovky.pdf592,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.