Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/7227
Title: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: методологія дослідження підходи
професійна підготовка
принципи
система
методи
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК 378:811(072) "1948/2016";
Abstract: У статті досліджуються методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Методологію дослідження представлено як систему, що включає загальний напрям дослідження, підходи, принципи і методи, які використовуються для його організації та проведення, аналізу отриманих результатів, що дає можливість розглядати розвиток професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов як складний, еволюційний процес, який характеризується постійними змінами його складових під впливом певних факторів в умовах конкретного історичного періоду. Запропоновані автором підходи, методи та принципи дозволяють здійснити об‘єктивний і комплексний аналіз теорії і практики такої підготовки в історико-педагогічному контексті – період 1948–2016 рр. й виявити і охарактеризувати основні напрямки, тенденції розвитку змісту професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у досліджуваний період, його сутнісні риси, інваріантні і варіативні складові, під впливом політичних, економічних, соціокультурних чинників, як об‘єктів ретроспективного аналізу.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/7227
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodologia_ prof_pidgotovky.pdf461,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.