Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7230
Title: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 80-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Other Titles: Foreign languages teacher training in 80s. of XX century
Authors: Безлюдна, Віта Валеріївна
Keywords: підготовка вчителя
навчальні плани
іноземні мови
дисципліни
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК 378:373.5.011.3-051]811"198";
Abstract: У статті висвітлюється процес підготовки вчителя іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах України у радянський період. Автором на основі аналізу нормативних документів та спеціальної наукової літератури розглянуто урядові заходи щодо здійснення підготовки майбутніх учителів іноземних мов, проаналізовано навчальні плани за якими готували вчителя іноземних мов у 80-ті рр. ХХ ст. З‘ясовано, що у радянські часи цей процес характеризувався оновленням типових навчальних планів і програм навчальних дисциплін на основі принципу науковості, розширенням змісту лінгвістичних методичних дисциплін, збалансованістю структури навчальних планів та увагою до методики як науки із практичним її застосуванням у навчальному процесі
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7230
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidgotovka_vchutelya_inozenuh_mov.pdf521,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.