Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7324
Title: Структура соціальної компетентності молодшого школяра
Authors: Юрченко, Оксана Володимирівна
Keywords: соціальна компетентність молодшого школяра, структура соціальної компетентності молодшого школяра, підготовка вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності учнів.
Issue Date: 10-Nov-2017
Series/Report no.: 37.035-053.5;
Abstract: У статті узагальнено результати міжнародних проектів та програм, вітчизняних державних документів, наукових робіт, у яких представлено сутність поняття «соціальна компетентність молодшого школяра» та її структура. На основі проведено аналізу встановлено, що досліджувана компетентність трактується як інтегративна характеристика особистості школяра, що є системоутворювальною у його структурі й репрезентована ключовими елементами компетентності − знаннями, уміннями, навичками, ціннісним ставленням та здатністю до соціокультурної взаємодії в умовах інтеграції людини з суспільством. Репрезентовано власну дефініцію поняття «соціальна компетентність молодшого школяра». Узагальнено її структуру у вигляді: мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів; визначено ознаки їх сформованості. З метою об’єктивного її оцінювання розроблено чотирьохрівневу оцінку ступеня її сформованості: низький (репродуктивний), середній (ситуативний), достатній (продуктивний), високий (активний).
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7324
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yurchenko_Oksana.pdf501,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.