Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7336
Title: Пам'яткоохоронна діяльність Василя Стефановича
Authors: Лісовська, Ольга Василівна
Keywords: В.А. Стефанович
археологія
краєзнавство
Уманський краєзнавчий музей
пам'яткоохоронна діяльність
археологічна пам'ятка
пам'ятка історії та культури
Issue Date: 20-Jun-2017
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Лісовська О.В. Пам'яткоохоронна діяльність Василя Стефановича / О.В. Лісовська // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2017. – Вип. 3. – 290 с. – С. 84-89.
Series/Report no.: УДК;902/904(092)
Abstract: Стаття присвячена дослідженню життя та діяльності В.А. Стефановича. Відновлено і уточнено основні періоди біографії знаного археолога, музеєзнавця, краєзнавця. Висвітлюються уманські сторінки життя Василя Стефановича, наголошується на його постійній співпраці з Уманським краєзнавчим музеєм. Окрема увага автора приділена написанню праці «Археологічні пам’ятки Уманщини». Як висновок, автор вказує, що протягом всього життя В. Стефанович займався пам’яткоохоронною справою, ґрунтовним вивченням археологічних багатств Черкащини. Результатом його багаторічної роботи стали науково цінні праці, що дають можливість глибше вивчити історію краю.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7336
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pamiatkoohoronna_diialnist_Vasylia_Stefanovycha.pdf421,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.