Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7353
Title: Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття «установка до здорового способу життя» студентської молоді педагогічних ВНЗ.
Authors: Бойко, Юлія Степанівна
Keywords: здоров’я
спосіб життя
здоровий спосіб життя
цінність
ціннісні установки
Issue Date: 2017
Citation: Бойко Ю.С.Педагогічні та аксіологічні аспекти поняття «установка до здорового способу життя» студентської молоді педагогічних ВНЗ. Збірник наукових праць: «Проблеми підготовки сучасного вчителя» (2017 рік)
Series/Report no.: УДК;613:378.03
Abstract: Важливим для окресленої проблеми є визначення сутнісних характеристик установки до здорового способу життя, як до професійної цінності, що і стало метою написання даної статті. В статті проводиться аналіз психолого-педагогічної літератури та досліджень науковців, які вивчали та аналізували сутність наукових понять: «цінність», «ціннісне ставлення», «ціннісні орієнтації» та їх взаємозв’язок з поняттями «установка», «аксіологічна установка», які є ключовими термінами даної статті. Визначається актуальність розробки аксіологічного напряму у дослідженні здорового способу життя. У висновках, на основі аналітичного огляду змісту наведених визначень, виділені суттєві ознаки досліджуваних понять та окреслені перспективи подальших досліджень.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7353
Appears in Collections:Факультет фізичного вихованняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.