Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7387
Title: Ситуаційні завдання у підготовці майбутніх учителів засобами креативних технологій навчання: дидактичні вимоги
Authors: Осадченко, Інна Іванівна
Keywords: дидактичні вимоги, креативні технології навчання, професійна підготовка, майбутні учителі, ситуаційні завдання.
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК: 371.134+378.147+372;
Abstract: У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу виокремлено та схарактеризовано дидактичні вимоги до ситуаційних завдань у підготовці майбутніх учителів засобами креативних технологій навчання. Констатовано, що правильне формулювання ситуаційних завдань потребує від викладача дотримання таких дидактичних умов: передбачення чіткої відповідності матеріалу ситуаційного завдання змісту тієї дисципліни, що вивчається, з орієнтацією на навчальні цілі та стимулювання студентського інтересу, на поглиблення і покращення засвоєння навчального матеріалу; відповідності ситуаційного завдання меті та формі навчального заняття; ретельного вибору виду педагогічної ситуації для відповідного виду ситуаційного завдання; формулювання ситуаційного завдання з урахуванням визначених характеристик; використання необхідних відомостей з офіційних джерел, статистичної інформації, місцевого матеріалу; орієнтації на дискусійність ситуаційних завдань з обов’язковим передбаченням обґрунтованих альтернатив у прийнятті рішень щодо розв’язання педагогічних ситуацій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7387
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osadchenko_Inna.pdf483,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.