Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/745
Title: Роль та функції вищої педагогічної освіти у формуванні естетичного ставлення студентів до праці
Authors: Білан, Валентина Андріївна
Keywords: освіта, функції: людинотворча, технологічна, гуманістична.
Issue Date: 2012
Publisher: Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 20 .- Глухів: ГНПУ ім. О. Довженка, 2012.- С.25-30. - (Серія: Педагогічні науки; вип. 20)
Series/Report no.: УДК 37.036:378;
Abstract: У статті на основі узагальнення теоретичних і прикладних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених висвітлюються питання ролі та функції вищої педагогічної освіти у формуванні естетичного ставлення студентів до праці. З’ясовано сутність виховної системи вищого педагогічного навчального закладу й виокремлено її провідні функції у формуванні естетичного ставлення студентів до праці. Проаналізовано лексико-семантичний зміст понять «освіта» й «функція» та розглянуто людинотворчу, технологічну, гуманістичну, мотиваційно-ціннісну, пізнавально-оцінну та нормативно-праксеологічну функції. Розкрито процес засвоєння студентами естетичних цінностей праці й формування на їх основі конкретних переконань та поглядів.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/745
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Funkzii osvitu_statty.pdf379,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.