Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7493
Title: Діагностика рівнів розвитку творчого мислення учнів початкової школи
Authors: Лоюк, Оксана Вікторівна
Keywords: творче мислення
критерії
показники
рівні творчого мислення
молодші школярі
Issue Date: 21-Nov-2017
Citation: Лоюк О. В. Діагностика рівнів розвитку творчого мислення учнів початкової школи / О. В. Лоюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 56. – С. 103–110.
Series/Report no.: УДК159.955053.5;
Abstract: У статті висвітлено проблему розвитку творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи.Мета статті полягає у визначенні та експериментальній перевірці рівнів розвитку творчого мислення молодших школярів. Використано такі методи вивчення досліджуваного явища: емпіричні (опитування, анкетування); діагностичні (тестування), статистичні.На основі змістових характеристик досліджуваного феномену виокремлено критерії та показники розвитку творчого мислення учнів початкової школи: мотиваційно-ціннісний (мотивація до навчально-пізнавальної діяльності; здатність визначати цілі; адекватна самооцінка); інтелектуально-діяльнісний (володіння операціями та прийомами розумової діяльності; пізнавальна активність; уміння здійснювати теоретичний аналіз, сформованість внутрішнього плану дій; розвиненість невербальної уяви); комунікативно-креативний (схильність до творчого самовираження; здатність до вербальної креативності, вміння висловлювати думки; вміння здійснювати усвідомлений вибір та обґрунтовувати його). Ґрунтуючись на виокремлених критеріях й показниках, схарактеризовано рівні розвитку творчого мислення молодших школярів: репродуктивно-пасивний, репродуктивно-активний, самостійно-творчий. Визначено критерії, показники та схарактеризовано рівні розвитку творчого мислення молодших школярів, фрагментарно представлено зміст методики діагностування творчого мислення учнів початкової школи та подано результати констатувального етапу дослідження.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7493
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diagnostyka_tvor._mysl..pdf435,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.