Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7553
Title: ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ: СТРУКТУРА ТА ФІКСАЦІЯ В СЛОВНИКАХ
Authors: Дідура, Руслана Володимирівна
Keywords: географічні терміни
словники
фіксація
структура
Issue Date: 2017
Publisher: Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагагічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол №4 від 6 березня 2017 року)
Citation: Дідура Р.В. Географічні терміни: структура та фіксація в словниках. Філологічні студуї: збірник наукових праць студентів та молодих науковців факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницього державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. / Вип.15. - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. С.42-50.
Series/Report no.: УДК;80/82(06)
Abstract: Оволодіння основами будь-якої професії починається із засвоєння системи загальних і професійних знань, опанування майбутнім фахівцем спеціальної мови, мови професії, наукового дискурсу. Досконале володіння фаховою термінологією є невід’ємною частиною підготовки вчителя - реалізації цього інтелектуального потенціалу, світобачення. В останні десятиліття зріс інтерес лінгвістів та спеціалістів різних галузей науки й техніки до проблем окремих терміносистем, що пояснюється стрімким потоком наукової та технічної інформації, процесами інтеграції, посиленням процесів термінотворення
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7553
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
didurastatty.pdf246,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.