Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7575
Title: Серце у фразеологічно-діахронійному вимірі
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Keywords: фразеологізм
фразеологічна одиниця
семантична структура
пам’ятки писемності
стиль
жанр
метафоризація
фразеологізація
соматизм
стійке сполучення слів
Issue Date: 2017
Publisher: ГДУ імя Ф. Скарыны
Citation: Денисюк В. В. Серце у фразеологічно-діахронійному вимірі / В. В. Денисюк // Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання : зб. навуковых артыкулаў : у 2 ч. Ч. 2 / рэдкал. : А. М. Ермакова (гал. рэд.) [і інш.] ; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2017. – С. 60–64.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.2-112;
Abstract: У статті зроблено короткий аналіз функціонування фразеологізмів з компонентом серце в діахронічному аспекті. Як свідчать писемні пам'ятки української мови, упродовж століть ці стійкі поєднання слів зазнали не тільки формальних і семантичних трансформацій, а й змінилися кількісно. Однією з визначальних ознак є функціонування їх у різних стилях і жанрах. Серце виконувало досить широкий спектр функцій, що знайшло відображення в численних стійких одиницях, які поповнили фразеологічну скарбницю української мови.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7575
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serce_v_diakhronii.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.