Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7588
Title: Система вищої освіти в Україні та її фінансування
Authors: Ящук, Тетяна Анатоліївна
Keywords: вищі навчальні заклади
держава
бюджетне фінансування
диверсифікація джерел фінансування
позабюджетні ресурси
фінансова автономія
Issue Date: 2017
Publisher: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Citation: Ящук Т.А. Система вищої освіти в Україні та її фінансування / Т.А. Ящук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – С. 784 – 787.
Series/Report no.: УДК 336.143;
Abstract: У статті доведено значущість ефективного функціонування закладів вищої освіти для трансформації економіки на ринко- вих засадах та подальшого соціально-економічного розвитку держави. Проаналізовано процес становлення системи вітчиз- няної вищої освіти за часів незалежності та визначено тенден- ції і закономірності, які йому притаманні. Показано сутність та особливості фінансування вищих навчальних закладів за раху- нок бюджетних коштів протягом останніх років. Обґрунтовано необхідність диверсифікації джерел фінансування університе- тів як необхідного чинника, який впливає на підвищення якості підготовки фахівців та розвитку країни в цілому.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7588
ISSN: (Online): 2413-3965
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systema_vycshoi_osvity_ta_ii_finansuvannja.pdf230,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.