Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7614
Title: Граматика англійської мови: теорія і практика
Other Titles: English Grammar in Theory and Practice
Authors: Бондарук, Яна Володимирівна
Бріт, Надія Михайлівна
Гембарук, Алла Степанівна
Деркач, Світлана Петрівна
Слободяник, Олександр Олександрович
Keywords: граматика
умовний спосіб дієслова
модальність
безособові форми дієслова
інфінітив
герундій
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК;811.111’36(075.8)
ББК;81.432.1-2я73
Abstract: У навчальному посібнику здійснено виклад основних теоретичних положень та практичних завдань курсу "Практична граматика англійської мови" призначений для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). Він також може бути використаний особами, які самостійно вивчають англійську мову та хочуть поглибити свої знання з граматики.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7614
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grammar 2016.pdf3,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.