Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7676
Title: Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) .
Authors: Клименко, Юлія Анатоліївна
Keywords: есперанто, есперанто-рух, соціальна активність есперантистів, культурницька, освітньо-просвітницька, есперкорівська діяльність.
Issue Date: 2017
Publisher: Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка.
Citation: . Клименко Ю. А. Освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ століття) / Ю. А. Клименко // Наукові записки / Ред. Кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 156. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – с. 128 -134.
Series/Report no.: УДК 378 ББК 81.2 (3) Н 34;
Abstract: У статті схарактеризовано освітньо-просвітницький напрям розвитку есперанто-руху в Україні у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття. Есперанто-рух – це об’єднана спільністю цілей, духовною і матеріальною культурою група (поділена за місцем розташування і за регіонами), яка спілкується міжнародною мовою есперанто. На окремих етапах розвитку досліджуваного феномену мета освітньо-просвітницької діяльності есперантистів залежно від суспільно-політичної ситуації змінювалася – від популяризації мови есперанто на перших етапах до практичного використання есперанто як засобу міжнародного спілкування. Автором з’ясовано, що незважаючи на ключову спрямованість есперанто-руху в той чи той період, освітньо-просвітницьку діяльність організовували переважно через різноманітні організаційні форми: есперанто-курси, гуртки, лекції, доповіді, консультації, школи, технікуми, вищі навчальні заклади та інші педагогічні форми.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7676
ISBN: 978-7406-57-8
ISSN: 2415-7988
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osvitno_prosvitnytskyi_napryam_rozvitku_esperanto_ruhu_pdf..pdf502,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.