Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7743
Title: Педагогічні умови формування інформаційно-технологічної компетентності майбутніх учителів технології
Authors: Ящук, Сергій Миколайович
Лаврук, Романія Миколайович
Keywords: педагогічні умови
вчитель технології
Issue Date: 2017
Publisher: Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф.
Citation: Наука України – погляд молодих вчених крізь призму сучасності: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редактори-упорядники І. Герасименко, О. Паламарчук]. – Черкаси: ФОП Нечитайло О.Ф., 2017. – 144 с
Series/Report no.: УДК;001(477)
ББК;72
Н;34
Abstract: Сучасні вимоги, що висуваються до підготовки компетентного фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможного на ринку праці, відповідального, здібного до постійного професійного зростання, соціальної і професійної мобільності; нового інформаційного світогляду, заснованого на розумінні визначальної ролі інформації та інформаційних процесів у природних явищах, у задоволенні потреб особистості в одержанні освіти, що володіє соціальною, комунікативною, інформаційно-технологічною й іншими компетентностями. Особливої значущості набуває ця проблема в контексті діяльності майбутніх учителів технологічної освіти, від якості праці яких залежить соціалізація особистості в інформаційному суспільстві. В роботі розглядається проблема обґрунтування педагогічних умов формування в майбутніх вчителів технології інформаційно-технологічної компетентності як важливої складової їх професійного становлення
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7743
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PEDAHOHIChNI_UMOVY .pdf504,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.