Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7770
Title: Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: інтелектуальний капітал
людський капітал
вартість інтелектуального капіталу
витрати на формування людського капіталу
оцінка ефективності використання людського капіталу
методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Видавничий дім „Гельветика”
Citation: Богашко О. Л. Методологічні підходи до оцінки інтелектуального та людського капіталів / О.Л.Богашко // Науковий економічний журнал „Інтелект ХХІ”. Випуск 1. – Київ : Видавничий дім „Гельветика”, 2017. – С. 134 – 140.
Series/Report no.: УДК 330.34;
Abstract: У статті уточнено функції та місце інтелектуальної складової в системі людського капіталу та інноваційних процесах. Досліджено еволюцію теорій, які розглядали людський капітал з погляду його впливу на економічне зростання країни та як складову національного багатства. Проаналізовано переваги та недоліки наявних підходів, інструментів і методів кількісного вимірювання інтелектуального й людського капіталів, зокрема вартісної моделі визначення інтелектуального капіталу, коефіцієнта Тобіна, методу визначення розрахункової вартості нематеріальних активів; моделі визначення доходу від капіталу знань, критеріальної оцінки людського капіталу, критеріальної оцінки споживацького капіталу. Розглянуто критерії, за якими може здійснюватися оцінка людського капіталу. Науково обґрунтовано застосування алгоритму оцінки людського капіталу держави на основі класифікації видів людського капіталу за ознаками ліквідності і відчуження.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7770
ISSN: 2415-8801
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metodolohichni_pidkhody.pdf460,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.