Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7782
Title: LINGUA LATINA НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Authors: Побережник, Ольга Валентинівна
Keywords: Латинський алфавіт
Голосні та дифтонги
Muta cum liquida
Граматичні категоріі іменника 4 основні форми дієслова
3 основи дієслова
Часові форми системи инфекту та пефекту
Схеми утворення часових систем инфекту
Латинскі скорочення в английскій мові
Issue Date: 2017
Publisher: Умань ФОП Жовтий О.О. 2017
Citation: L 59 Lingua latina для студентів факультету іноземних мов: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / укладач О.В. Побережник. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2017 – 70 с.
Series/Report no.: УДК 811.124(075.8) ББК 81.461-923 L 59;
Abstract: Запропонований методичний посібник є додатком до лекційного курсу з латинської мови і містить лише матеріали, необхідні для практичного застосування знань та набуття практичних навичок морфолого-синтаксичного аналізу речень з метою їх свідомого перекладу після прослуховування лекційного курсу. Тому лекційний матеріал подається лише фрагментарно у вигляді таблиць та схем і слугує підказкою, нагадуванням теоретичного матеріалу при виконанні практичних завдань. З метою розвитку наукового підходу до вивчення іноземних мовта розширення загально лінгвістичного кругозорустудентів подано латинські скорочення у англійській мові, походження лексики для позначення днів тижня у західноєвропейських мовах, діалоги для закріплення лексики та розвитку усного мовлення, ряд латинських висловів, що вживаються в українській мові без перекладу, найбільш поширені латинські крилаті вислови, студентський гімн Gaudeamus.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7782
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lingua_ latina_nav_met_pos.pdf119,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.