Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7855
Title: Напрями фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в сучасних умовах
Authors: Ящук, Тетяна Анатоліївна
Keywords: фінансове забезпечення вищої освіти
джерела фінансування
кошти державного бюджету
додаткові джерела фінансування
управління фінансовими ресурсами вузу
Issue Date: 2017
Publisher: Сочінський М. М.
Citation: Ящук Т.А. Напрями фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в сучасних умовах / Т.А. Ящук // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 113–116.
Series/Report no.: УДК 33+005](06);
ББК 65я43;
Abstract: У статті вказано, що розвиток системи освіти залежить від достатнього фінансового забезпечення, що дозволяє реалізовувати та розвивати інтелектуальний потенціал навчального закладу. Проаналізовано основні та додаткові джеела фінансування університетів. Обгрунтовано основні напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7855
ISBN: 978-966-304-210-7
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naprjamy_fin_zabezp_vychoi_osvity.pdf365,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.