Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7856
Title: СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання (скорочений курс)
Authors: Коломієць, Інна Іванівна
Keywords: стилістика
стилістичний аналіз
тим мовлення
текст
склад лексики
граматична стилістика
процес творення слів
стилістичні фігури
поетичний синтаксис
мовні норми
Issue Date: 28-Nov-2017
Citation: Стилістика української мови : навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання (скорочений курс) / укладач І. І. Коломієць. – 4-е вид., стреотип. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 149 с.
Series/Report no.: УДК;811.161.2’38 (075.8)
ББК;81.411.1-7я73
Abstract: Навчально-методичний посібник підготовлено для студентів-філологів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання (скорочений курс). Посібник містить програму дисципліни «Стилістика української мови», теми лекцій, тематику та плани практичних і лабораторних занять, питання для самоконтролю, орієнтовні тестові завдання, завдання для домашньої роботи та самостійного опрацювання, підсумкового контролю, список основної та додаткової навчальної літератури, перелік повідомлень і рефератів із циклу індивідуальних навчально-дослідних завдань. Пропонований посібник також включає зразки текстів для стилістичного аналізу мовних явищ, предметний покажчик основних лінгвостилістичних понять і категорій.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7856
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
styslistyka.docx318,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.