Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7977
Title: ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Authors: Демченко, Ірина Іванівна
Keywords: підготовка майбутнього вчителя початкових класів
умови інклюзивної освіти
професійна діяльність учителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти
функції професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти
педагогічна система
педагогічні умови
Issue Date: 2016
Publisher: "Науковий світ"
Citation: Демченко І.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.03 – корекційна педагогіка / Ірина Іванівна Демченко. – Умань, 2016. – 45 с.
Series/Report no.: УДК;371.134+372.4(043.3)
Abstract: Демченко І. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.03 – корекційна педагогіка. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2016. У дисертації розроблено та науково обґрунтовано концепцію підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка охоплює три взаємопов’язані концепти: методологічний, теоретичний і методичний; спроектовано та науково обґрунтовано модель педагогічної системи підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, що охоплює цільовий, концептуальний, організаційний, змістово-процесуальний, результативний конструктивні блоки, а також методику її реалізації. У дослідженні охарактеризовано сутність та структуру готовності майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, яка містить місіонерський, компетентнісний, саморегулятивний компоненти із відповідними критеріями і показниками; визначено й реалізовано педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти, удосконалено та впроваджено відповідне навчально-методичне забезпечення у навчально-виховний процес вищих педагогічних навчальних закладів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/7977
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.