Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8013
Title: НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Authors: Побережець, Наталія Борисівна
Гребенюк, Аліна
Keywords: сільський зелений туризм
соціально-економічний розвиток
Issue Date: 18-May-2017
Publisher: «Сочінський М. М.»
Citation: Побережець, Н. Б. Напрямки розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н. Б. Побережець, Гребенюк А. Ю. // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної наук.-практ. конф., 18-19 травня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2017. – С. 239-242.
Series/Report no.: УДК 33+005](06);
Abstract: Сільський зелений туризм вже не одне десятиліття динамічно розвивається і є одним із найвпливовіших чинників зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світовому ринку, покращення добробуту населення. Це один із видів малого бізнесу, результат діяльності якого швидко набуває популярності як серед місцевого населення, так і 240 закордонних туристів. У сучасному розумінні сільський зелений туризм – це не тільки активна форма відпочинку, але і можливість ознайомитися з побутом сучасних сільських мешканців та народними традиціями.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8013
ISBN: 978-966-304-210-7
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napriamky_rozvytku_silisikoho_zelenoho_turyzmu.pdf437,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.