Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8033
Title: Інтеркультурне виховання майбутнього вчителя хореографії на заняттях народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина»
Authors: Куценко, Сергій Володимирович
Keywords: інтеркультурне виховання
майбутній вчитель хореографії
ансамбль народного танцю
хореографічна культура
культурний прогрес
інтеркультурний діалог
Issue Date: 26-May-2017
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Куценко С. В. Інтеркультурне виховання майбутнього вчителя хореографії на заняттях народного аматорського ансамблю народного танцю «Яворина» / С. В. Куценко // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 року, Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 1. – С. 222–225
Abstract: Нинішні соціокультурні зміни в яких відбувається виховання української молоді докорінно переформовують зміст та завдання хореографічної освіти у вищому навчальному закладі, що спонукає до пошуку шляхів, які відповідали б сучасним реаліям освітнього процесу майбутніх учителів хореографії. У той же час у зв’язку з різкою інтенсифікацією світового розвитку, яка обумовлена, в першу чергу, темпами трансформації інформаційних технологій, одним із варіантів вирішення цієї проблеми могла б стати глобалізація культури, що розуміється як єдність різноманіття, плюралізм культурних форм у рамках культурного простору. Саме тому, виховання у студентів світобачення орієнтованого на творчу комунікацію у полінаціональному суспільстві, – одне із важливих завдань сучасної хореографічної освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8033
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interkulturne_vykhovannia_maibutnoho_vchytelia_khoreohrafii.pdf442,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.