Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8108
Title: ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ АСТРОНОМІЇ
Authors: Ткаченко, Ігор Анатолійович
Keywords: Методологія
Методичні підходи
Астрономія
Issue Date: 2017
Citation: Ткаченко І.А. Використання методологічних підходів у методичній підготовці майбутнього вчителя астрономії // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях:матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ). – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 212–213
Abstract: Методична підготовка майбутніх учителів астрономії має здійснюватися на засадах психодидактичного, діяльнісного і компетентнісного підходів та розглядатися як цілісне утворення, в якому єдність змістової, процесуальної та мотиваційно-ціннісної сторін навчання забезпечується на основі системно-синергетичного підходу, як засобу дослідження відкритих (нелінійних) педагогічних систем.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8108
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tkachenko.pdf519,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.