Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8166
Title: Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі технічної підготовки майбутнього учителя інформатики
Authors: Ткачук, Галина Володимирівна
Стеценко, Володимир Петрович
Keywords: міжпредметні зв’язки
міжпредметність
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Вид.О.О.Євенок
Citation: Стеценко В.П. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі технічної підготовки майбутнього учителя інформатики / В.П.Стеценко, Г.В.Ткачук / Актуальні питання сучасної інформатики: Тези доповідей ІI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці”, присвяченої 10-ій річниці функціонування Інтернет-порталу E-OLYMP (9-10 листопада 2017 р.) / за ред.Т.А.Вакалюк. – Житомир: Вид.О.О.Євенок, 2017. – Вип.5. – С.236-237
Abstract: Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі підготовки фахівця є важливою передумовою впровадження компетентнісного підходу як одного з необхідних компонентів реформування вищої освіти. Компетентнісний підхід спрямований на кінцевий результат професійної підготовки – формування в майбутнього спеціаліста здатності ефективно використовувати отримані знання, вміння, навички та потенційні можливості для вирішення професійних задач.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8166
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tkachuk-tezi4.pdf359,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.