Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/8207
Title: Способи номінації в тематичних групах лексики з конкретним значенням у східноподільських говірках української мови
Authors: Тищенко, Тетяна Миколаївна
Keywords: східноподільські говірки
субстантивація
композитивне словотворення
універбація
словотвірна номінація
способи номінації
обрядова лексика
Issue Date: 1-Dec-2017
Citation: Тищенко Т. М. Способи номінації в тематичній групі родильного обряду в східноподільських говірках // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 43. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – С. 286 – 290. Index Copernicus.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’282.2;
Abstract: У статті на матеріалі говірок східноподільського ареалу української мови проаналізовано способи номінації в обрядовій лексиці, зокрема родильного обряду, вказано на специфічні способи номінації названої тематичної групи. Відзначено, що основними способами номінації в лексико- семантичних групах лексики родильної обрядовості є афіксальна деривація, композитивне словотворення, універбація, які характерні також і для тематичних груп конкретної лексики. Специфічними особливостями творення репрезентантів досліджуваної групи лексики є субстантивація прикметників та дієприкметників середнього і жіночого роду.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/8207
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyshchenko_Sposoby_nominacii.pdf396,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.