Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8228
Title: Безхребетні тварини біоценозів
Authors: Грабовська, Світлана Леонідівна
Keywords: безхребетні
тварини
біоценози
Issue Date: 1-Dec-2017
Series/Report no.: 74.264.7;592(07)
Abstract: Зоологія має важливе як теоретичне, так і практичне значення. Тварини є істотною складовою частиною біосфери. На значення тварин у процесах, що відбуваються у біосфері, вказує вже той факт, що їх загальна вага (біомаса) становить понад 10млрд. т. Академік В.І. Вернадський -основоположник вчення про біосферу і науки біогеохімії — довів, що всі організми, у тому числі й тварини, впливають на геологічні і геохімічні процеси на нашій планеті. Важливу участь у цих процесах беруть безхребетні тварини. Життєдіяльність дощових червів і мурашок, личинок багатьох жуків сприяє процесу ґрунтоутворення. Жуки мертвоїди, личинки мух та деякі інші безхребетні, беруть участь у розкладі трупів, сприяють кругообігу речовин у природі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8228
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
img005.pdf935,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.