Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8289
Title: Особливості творення і сприймання мовлення як психологічні чинники формування комунікативної компетентності особистості
Authors: Мамчур, Лідія Іванівна
Keywords: мовленнєва діяльність
породження і сприйняття мовлення
етапи породження мовленнєвої діяльності
фази сприйняття мовлення
модель спілкування
барєри спілкування
Issue Date: 4-Dec-2017
Citation: Мамчур Л. Особливості творення і сприймання мовлення як психологічні чинники формування комунікативної компетентності особистості / Л.І.Мамчур // // Філологічний часопис : збірник наукових праць / гол. ред. О. Ю. Зелінська. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Вип. 1 5(9). – С. 209–218.
Abstract: У статті охарактеризовано психолінгвістичні особливості творення мовлення як індивідуального комунікативного акту і сприймання мовлення в індивідуальному комунікативному акті, які є психологічними чинниками формування комунікативної компетентності учнів. Проаналізовано моделі мовленнєвої діяльності, що стосуються поетапного процесу породження мовлення, етапи мовленнєвої діяльності. Розглянуто аналітичну модель спілкування, до складу якої входять три взаємопов’язані сторони: комунікативна, інтерактивна і перцептивна. Визначено основні фази мовленнєвої діяльності (орієнтація, планування, реалізація, контроль), їх особливості реалізації та роль для створення висловлювання у процесі спілкування. обґрунтовано, що мовна система виявляється в індивідуальних мовленнєвих системах (комунікативних актах). Взаємозв’язок комунікативного акту особистості й мовної системи представлено у вигляді взаємопов’язаних компонентів (мовна система, мовний матеріал, мовленнєва діяльність (індивідуальних комунікативний акт)). Доведено, що процес сприйняття мовлення комунікантом проходить у дві фази ‒ власне сприйняття і розуміння почутого або прочитаного. З’ясовано, що у процесі комунікації виникають різноманітні бар’єри (логічний, лінгвістичний, стилістичний, фонетичний), визначено їх особливості. Розглянуто модель комунікації, її основні складники.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8289
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
До філ вісника Психологічні основи.pdf299,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.