Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8330
Title: Основи технологій виробництва
Authors: Максютов, Андрій Олексійович
Keywords: технологі
виробництва
Issue Date: 2017
Publisher: ФОП Жовтий О. О.
Citation: Масютов А. О. Основи технологій виробництва : навч.-метод. посібн. для самост. роботи студ. природн.-геогр. ф-в. / укл. Максютов Андрій Олексійович. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – 72 с.
Abstract: При розробці методичних рекомендацій для самостійної роботи для студентів було взято за основу робочу програму дисципліни, а саме план самосійної роботи студента, враховано специфіку питань по змістовим модулям, а також по кожній темі окремо. Подані короткі роз’яснення стосовно поставлених питань, а також запитання для самоконтролю. Після розгляду тем самостійної роботи студентам рекомендуються індивідуальні завдання для перевірки матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8330
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSNOVY TEKhNOLOHIY VYROBNYTsTVA.pdf409,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.