Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8342
Title: Необхідність і особливості формування технічної компетентності майбутніх учителів освітньої галузі "Природознавство" у процесі вивчення основ сучасної електроніки
Authors: Ільніцька, Катерина Сергіївна
Keywords: Модернізація освіти, інтеграція навчальних дисциплін, природознавство, навчальний план, електроніка, технічна компетентність.
Issue Date: 2017
Series/Report no.: УДК [378.147+372.853+373.62] (621.38);
Abstract: з огляду на перспективи модернізації середньої загальноосвітньої і вищої педагогічної школи, необхідності переходу до навчання за інтегрованими курсами дисциплін, підготовки підростаючого покоління до оволодіння новою технікою і технологіями, у статті обґрунтовується необхідність і можливі шляхи формування технічної компетентності майбутніх учителів природознавчих дисциплін за умови освоєння ними основ сучасної електроніки; аналізуються проекти двох навчальних планів, один з яких є навчальним планом підготовки інтегрованого бакалавра природничих дисциплін для основної школи, у якому інтегративна навчальна дисципліна «Теорія і методика навчання окремих предметів освітньої галузі «Природознавство» в основній школі» об’єднує блоки: «Фізика», «Хімія», «Біологія». Показана можливість імплементації «основ сучасної електроніки» в процесі освоєння студентами теоретичного матеріалу складових блоків робочої програми з названої дисципліни. У статті також наводиться примірний перелік результатів навчання з вивчення «основ сучасної електроніки», які можуть слугувати визначником рівня сформованості технічної компетентності майбутніх учителів природознавства.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8342
Appears in Collections:Факультет фізики, математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neobhidnist_i_osoblyvosti_.pdf6,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.