Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8357
Title: Соціум та культура України
Other Titles: społeczeństwo i kultura Ukrainy
Authors: Безлюдний, Олександр Іванович
Jedraszczyk, Katarzyna
Krasiwski, Orest
Jaciw, Roman
Kotyhorenko, Wiktor
Stronski, Henryk
Uhryn, Jaroslaw
Keywords: społeczeństwo
kultura
Соціум
Суспільство
Культура
Україна
Issue Date: 2016
Publisher: Widawnictwo Naukowe CONTACT/ABC ul. Marcelinska 18, Poznan
Citation: Безлюдний Олександр Іванович, Katarzyna Jedraszczyk, Orest Krasiwski, Roman Jaciw, Wiktor Kotyhorenko, Henryk Stronski, Jaroslaw Uhryn. społeczeństwo i kultura Ukrainy: підручник - Gniezno.: 2016.
Abstract: Na poczqtku lat dziewiçcdziesi^tych ubieglego stulecia rozpadl siç system Iil•.tytucjonalny i spoleczny w Europie Srodkowej i Wschodniej. Nalezalo './.ybko poszukac alternatywy dla poprzedniego „ladu”. Nie wszystkie kraje mialy jednak wizjç, ktortj mozna byioby sprawnie wcielic w zycie. 7. perspektywy cwiercwiecza funkcjonowania niepodlegiej Ukrainy i po-und 25 lat transformacji w Europie Srodkowej i Wschodniej oceny, ktôrym I rajom udalo siç przejsc tç drogç z sukcesem, wci^z s^ niejednoznaczne. i iwierc wieku temu wydawalo siç, ze wszystkie panstwa startuj^ z podobnego punktu i maj^ rôwne szanse na sukces gospodarczy, udane reformy spoleczne i ilobre przemiany polityczne. Rzeczywistosc byla jednak duzo bardziej skom- plikowana. Nieprzygotowanie élit, uzalezniaj^ce powi^zania ekonomiczne i polityczne, brak wizji i idei spajaj^cych panstwu spowodowaly, ze zmiany mialy rôzne prçdkosci i efekty.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8357
ISBN: 978-83-65287-33-5
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spolenczenstwo i kultura ukrainy Bezludny Oleksandr.pdf1,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.