Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8365
Title: УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ЯК ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Authors: Щербіна, Інна Василівна
Keywords: шлюбна традиція
весілля
структура
функція
семантика
інтонаційно-стильовий модус
виконавство
Issue Date: 2001
Publisher: Харківська державна академія культури
Citation: Щербіна І. В. Українське весілля як етнокультурний феномен (на матеріалі слобожанської обрядово-пісенної традиції) автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидати мистецтвознавства 17.00.01 - теорія і історія культури / І. В. Щербіна // Харківський державний інститут культури. – Харків, ХДАК, 2011. – 20 с.
Series/Report no.: УДК;392.51+398.83(477.5)
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 —теорія і історія культури. Харківська державна академія культури. Харків, 2001. У дисертації проведено комплексний теоретичний аналіз семантики української весільної обрядовості. Розглядається історія та сучасний стан вивчення українського весілля на Слобожанщині в загальному контексті становлення й розвитку етнології та музичної фольклористики. Визначені головні чинники виникнення і розвитку шлюбного обрядового комплексу. Обгрунтована структура весільної традиції, згідно з якою складено схему структури весільної обрядовості з пояснювальними схемами структури різних типів ритуалів. Досліджені методи регулювання статевих взаємовідносин між чоловіком і жінкою в соціумі. Розкриті принципи складання сакральних договорів. Висвітлена поліфункціональність музично-поетичних текстів весільних пісень. Виявлено інтонаційно-стильовий модус мислення у весільній пісенності Харківщини. З’ясовано виконавські особливості носіїв співочої традиції і зазначено необхідність практичного використання їх позитивного досвіду.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8365
Appears in Collections:Факультет мистецтв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shcherbina.pdf333,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.