Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8444
Title: ВИХОВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ
Authors: Цзиці, Лі
Keywords: лідерські якості
освітнє середовище
проектування
модель
педагогічні умови
менеджер
Issue Date: 25-Dec-2017
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Лі Цзиці. Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. ‒ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.07 «Теорія і методика виховання». – Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ, 2017. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2017.
Abstract: У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету. На підставі узагальнення досліджень українських і зарубіжних науковців визначено сутність феноменів «лідер», «лідерство» та уточнено поняття «лідерські якості». Науково обґрунтовано та проаналізовано потенціал освітнього середовища університету в контексті виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів, яке визначено як багатофакторний континуум, який акумулює цілеспрямовано створені умови взаємодії суб’єктивного світу особистості, що розвивається, з її унікальними характеристиками, й об’єктивного світу закладу освіти, у яких метою та цінністю постає підвищення власної суб’єктності на основі знаходження ніші для реалізації свого особистісного потенціалу. Виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету визначено як цілісний процес формування необхідного рівня професійної готовності до прийняття управлінських рішень та набуття досвіду швидкої мобілізації інтелектуальних, фізичних і духовних сил, саморегуляції, самонастрою, зміни виду діяльності; прояву професійно-особистісних функцій у змінних умовах буття. Визначено критерії (особистісно-управлінський, харизматичний, комунікативний, творчий), показники та рівні (високий, середній, низький) вихованості лідерських якостей майбутніх менеджерів. Спроектовано модель освітнього середовища університету, спрямованого на виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8444
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Цзиці.pdf449,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.