Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8445
Title: ВИХОВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ
Authors: Уйсімбаєва, Маріям Валіханівна
Keywords: соціальна активність
старшокласник
позакласна робота
проектна діяльність
виховання
Issue Date: 28-Feb-2017
Publisher: «Видавництво “Науковий світ”»®
Citation: Уйсімбаєва М. В. Виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності в позакласній роботі. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Умань, 2017.
Abstract: У роботі досліджено проблему виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності у позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів. Розкрито сутність та уточнено зміст ключових понять дослідження «соціальна активність», «виховання соціальної активності старшокласників», «позакласна робота», «проектна діяльність», «виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності». Визначено критерії, показники і схарактеризовано рівні вихованості соціальної активності старшокласників. Розроблено та експериментально перевірено методику виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності та педагогічних умов її ефективного застосування в позакласній роботі загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено методичні рекомендації щодо виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності у процесі позакласної роботи для вчителів загальноосвітніх шкіл.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8445
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Уйсімбаєва.pdf449,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.